Overleg Samen14

OZJT/Samen14

OZJT/Samen14 is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp en Wmo-zorg.

Door de inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren, zorgt OZJT/Samen14 ervoor dat alle veertien gemeenten een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel kunnen realiseren voor hun inwoners; een zorgstelsel, waarbij inwoners zo zelfstandig en zelfsturend mogelijk thuis kunnen leven en waarin zij dichtbij huis kunnen beschikken over goede, professionele zorg als ze dat nodig hebben.

Samenwerken in vertrouwen, verlaging van de administratieve lasten en leren van en ontwikkelen met elkaar zijn de waarden waarop OZJT samen met haar gemeenten en zorgaanbieders verder bouwt. OZJT/Samen14 zorgt voor zorg.

Twents Model

In Twente wordt het Twents Model gebruikt om de juiste jeugdhulp en/of Wmo-maatwerkvoorziening in te zetten voor alle inwoners. In het Twents Model staat het resultaat van de inwoner of diens gezin centraal. Er zijn geen standaard resultaten beschreven. Het Twents Model biedt de mogelijkheid om voor elke inwoner maatwerk in te zetten. Het resultaat is dus voor elke inwoner en elk gezin anders. De zorgaanbieder kan op deze manier ondersteuning op maat bieden voor elke inwoner.

Het model is opgebouwd uit 4 ondersteuningsbehoeften met verschillende niveaus en modules.