Dagbesteding Almelo

Dagbesteding in Almelo kan een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of beperkingen. De gemeente Almelo heeft een gestructureerd proces voor het aanvragen van dagbesteding.

Inwoners van Almelo kunnen dagbesteding aanvragen via het Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente. Het loket is het centrale aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning in de gemeente, en is op verschillende manieren bereikbaar:

  • Neem telefonisch contact op met de gemeente Almelo via het algemene telefoonnummer: 0546 – 541 111. Bel en vraag naar dagbesteding. Een medewerker van het Wmo-loket staat u dan te woord.
  • Op de website van de gemeente Almelo is meer informatie te vinden over dagbesteding en het aanvraagproces. Bezoek www.almelo.nl en navigeer naar ‘zorg en ondersteuning.’
  • De wijkteams van de gemeente Almelo begeleiden eveneens de Wmo aanvragen. Kijk op www.almelo.nl/wijkteams voor contactgegevens.
  • Ten slotte hebben inwoners de mogelijkheid om bij de informatiebalie van het gemeentehuis van Almelo te gaan. Vraag naar het Wmo-loket voor meer informatie over dagbesteding of hulp bij de aanvraag ervan. De medewerkers bij de balie zullen hen doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie voor verdere ondersteuning.
  • Voor wie graag iemand mee wil nemen ter ondersteuning tijdens een gesprek met de gemeente, is Almelo Sociaal beschikbaar voor hulp. Zij bieden gratis, onafhankelijke cliëntondersteuning. Kom in contact met Almelo Sociaal via de website www.almelosociaal.nl of telefonisch: (0546) 45 69 09.

Individuele behoeften

Het Wmo-loket van de gemeente Almelo zal de aanvraag voor dagbesteding in behandeling nemen. Er wordt gekeken naar individuele behoeften, interesses en mogelijkheden om een passende dagbesteding te vinden. Afhankelijk van de situatie kan er een indicatie of verwijzing nodig zijn.

Schilderen als dagbesteding.