Ambulante jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp biedt hulp bij een verstandelijke beperking, een psychische beperking of bij opvoedproblemen. De hulp is bedoeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. De verantwoordelijkheid van deze zorgvorm ligt bij de gemeente waar je als inwoner ingeschreven bent. Dit is zo bepaald vanuit de jeugdwet.

Ambulante jeugdhulp kan bestaan uit individuele begeleiding, hulp in de opvoeding, dagbesteding, dagbehandeling, logeeropvang of een psychische behandeling. In veel gevallen vindt deze zorgvorm thuis plaats. Ook kan het zijn (in overleg met de hulpverlener) dat je op het kantoor komt voor gesprekken.

Hoeveel uren deze zorgvorm kan worden ingezet, verschilt per situatie. De gemeente en de zorgverlener bepalen dit uiteindelijk in samenspraak.

Enkele voorbeelden waar ondersteuning bij geboden kan worden:

  • Opvoedproblemen;
  • Interactieproblemen tussen de gezinsleden;
  • Specifieke kindproblematiek

Enkele voorbeelden van hulpvragen zijn:

  • Omgaan met een licht verstandelijke beperking, AD(H)D, ADD, ODD, ASS (autisme), hoofdbegaafdheid of hoog gevoeligheid.
  • Veiligheid monitoren (veiligheidsplannen)
  • Psychiatrische problematiek
  • Hechtingsproblematiek
  • Rouw en verlies
  • Eetproblematiek
  • Ondersteuning bij thuisplaatsing