Kortdurend verblijf

Je kunt via de jeugdwet kortdurend verblijf aanvragen. Dit kan omdat de zorg voor een kind of voor een jongere best intensief kan zijn. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn dat je tijdelijk ontlast gaat worden.

Deze vorm van ondersteuning kun je aanvragen via de jeugdwet bij de gemeente waar je als inwoner ingeschreven staat. Als dit wordt toegekend kan je bijvoorbeeld gebruik maken van een weekendopvang of een vakantieopvang. Dit betekent dat een zorgaanbieder tijdelijk de zorg op zich neemt en je als ouders of verzorgers weer even op adem kunt komen.