Beschermd wonen

Beschermd wonen is er voor mensen van 18 jaar of ouder die door psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag ondersteuning nodig hebben. Wanneer er 24 uur per dag ondersteuning nodig is wordt er vaak gekozen voor wonen in een zorginstelling.

Ook kan deze wonen worden ingezet op afroep. Je woont dan zelfstandig, maar je kunt op elk moment hulp inschakelen vanuit een zorgorganisatie. Nadat je een indicatie hebt gekregen voor deze woonvorm, dan wordt er vaak ook gekeken naar een zinvolle daginvulling. Dit kan dagbesteding, vrijwilligerswerk of werk zijn.

Omdat het aanvragen van beschermd wonen over het algemeen veel tijd kost, kan er in overleg met de gemeente soms als tussenoplossing ook gebruik worden gemaakt van individuele begeleiding.

Een hulpverleenster helpt een vrouw met de aanvraag voor beschermd wonen.