Bewindvoering (Beschermingsbewind)

Bewindvoering is een juridische maatregel die wordt genomen om de financiële belangen van een persoon te beschermen wanneer die persoon (tijdelijk) niet in staat is om zelfstandig zijn of haar financiële zaken te regelen. Het doel van bewindvoering is om ervoor te zorgen dat de financiën van de betrokkene op een verantwoorde en zorgvuldige manier worden beheerd.

Om in aanmerking te komen voor beschermingsbewind, moet er sprake zijn van een situatie waarin iemand niet in staat is om zijn of haar financiële belangen zelf te behartigen. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals een lichamelijke of geestelijke beperking, verslavingsproblemen, problematische schulden of andere omstandigheden die het moeilijk maken om financiële beslissingen te nemen.

Het is belangrijk op te merken dat beschermingsbewind een serieuze juridische maatregel is en dat het de persoonlijke autonomie van de betrokkene op het gebied van financiën beperkt. Het wordt ingesteld met als doel de financiële belangen van de betrokkene te beschermen en ervoor te zorgen dat zijn of haar financiën op een verantwoorde manier worden beheerd.

Als je denkt dat je in aanmerking komt voor beschermingsbewind, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen en contact op te nemen met de kantonrechter in jouw rechtsgebied.

Een professionele bewindvoerder kan ook helpen bij het begeleiden van het proces en het verstrekken van de benodigde informatie.

(i) Let op: Deze voorzieningen worden niet geregeld door de Wmo.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Voor algemene vragen kan je contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum: 088 361 61 61

Voor Financiële vragen kan je contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum: 088 361 10 01

Bereikbaarheid:

Maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur
Vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Meer informatie over de aanvraag vindt je op de website van rechtspraak.

De procedure voor beschermingsbewind omvat over het algemeen de volgende stappen

Benoeming van een bewindvoerder: Als de kantonrechter beslist dat bewindvoering gerechtvaardigd is, zal er een bewindvoerder worden benoemd. De bewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid voor het beheren van de financiële zaken van de betrokkene en rapporteert regelmatig aan de kantonrechter.

Verzoek indienen: Een verzoek voor beschermingsbewind kan worden ingediend bij de kantonrechter. Dit kan gedaan worden door de betrokkene zelf, een familielid, een hulpverlener of een andere belanghebbende.

Medische verklaring of rapport: Bij het verzoek moet vaak een medische verklaring of rapport worden ingediend waaruit blijkt dat de betrokkene inderdaad niet in staat is om zijn of haar financiële belangen zelfstandig te behartigen. Dit kan worden opgesteld door een arts, psycholoog of andere medische professional.

Behandeling door de kantonrechter: De kantonrechter zal het verzoek beoordelen en een beslissing nemen op basis van de ingediende informatie. De betrokkene wordt vaak gehoord tijdens een zitting om zijn of haar situatie toe te lichten.

Let op!

De werkwijze kan per gemeente in Twente kan verschillen. Neem daarom altijd contact op met het zorgloket van jouw gemeente voor de juiste informatie. Aan de teksten op wmo-twente.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie, raadpleeg onze algemene voorwaarden.