Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang is opvang en begeleiding voor mensen en gezinnen die dak- of thuisloos zijn. Een dergelijke situatie ontstaat vaak door een combinatie van verschillende problematieken.

Maatschappelijke opvang kan in zo’n situatie voor meer rust zorgen. Dankzij deze vorm van ondersteuning kan de persoon in kwestie werken aan zijn of haar herstel. Het herstel gebeurt vaak in een veilige omgeving en onder begeleiding.

Er zijn 3 soorten maatschappelijke opvang die van elkaar onderscheiden kunnen worden:

  1. Eerste opvang
  2. Tijdelijke opvang en crisisopvang
  3. Crisisopvang

Ben je op zoek naar opvang voor jezelf of voor iemand in je omgeving? Neem contact op met het zorgloket van de gemeente waar je als inwoner staat ingeschreven. Zij kunnen je meer informatie geven over de beschikbare mogelijkheden.

Deze hulpverleners overleggen met elkaar over wat het beste is voor de cliënt.

Eerste opvang

Ben je dak- of thuisloos? Dan kan je voor de duur van drie maanden steunen op de eerste opvang. Het gaat om een dag-en nachtopvang, een plek om tot rust te komen en te werken aan je herstel.

Daarnaast wordt er onderzocht welk aansluitend traject geschikt is om je situatie op lange termijn te kunnen verbeteren. Deze vorm van opvang valt onder de algemene voorziening, wat betekent dat je hier zonder indicatie naar toe kunt en zo snel gebruik kunt maken van maatschappelijke opvang.

Tijdelijke opvang

Een tijdelijke opvang is een 24-uursopvang en een heeft een maximale duur van drie maanden. Binnen een tijdelijk opvangvoorziening ga je actief aan de slag om je leefsituatie te verbeteren.

De vorm van begeleiding is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Tijdelijke opvang valt onder maatwerkvoorzieningen, wat betekent dat je hiervoor een indicatie dient te krijgen vanuit de gemeente.

Hier wordt overlegd over tijdelijke opvang.
Deze mevrouw merkt dat ze vastloopt op haar werk en dringend hulp nodig heeft. Gelukkig kan de crisishulp hier 27/7 bij helpen.

Crisisopvang

Crisisopvang is 24-uursopvang voor mensen of gezinnen met problemen op diverse levensgebieden. Een traject voor crisisopvang loopt maximaal drie maanden. In deze periode is het vooral belangrijk om de basis van je leefsituatie weer op orde te gaan krijgen.

Hierbij kun je denken aan zaken als het vinden van een woning, een baan, grip krijgen op je financiën of noodzakelijke gezondheidszorg ontvangen. Om gebruik te kunnen maken van de crisisopvang dien je een indicatie te hebben. De gemeente bepaalt bij je aanvraag of je die krijgt.

Let op!

De werkwijze kan per gemeente in Twente kan verschillen. Neem daarom altijd contact op met het zorgloket van jouw gemeente voor de juiste informatie. Aan de teksten op wmo-twente.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie, raadpleeg onze algemene voorwaarden.