Voorliggende voorzieningen

Een voorliggende voorziening is een term die wordt gebruikt binnen het sociaal domein en verwijst naar een bestaande voorziening of regeling die eerst moet worden ingezet voordat er aanspraak kan worden gemaakt op specifieke ondersteuning of voorzieningen vanuit de overheid, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

  • Boodschappendienst
  • Buurtbus
  • Maaltijdservice
  • Klussendienst
  • Kinderopvang

De gedachte achter een voorliggende voorziening is dat mensen in eerste instantie gebruik moeten maken van bestaande algemene voorzieningen of voorzieningen die regulier beschikbaar zijn in Twente. Vraag bij jouw gemeente naar de mogelijkheden.