Ambulante jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp is er om ondersteuning te bieden bij een verstandelijke beperking, psychische beperking of opvoedproblemen. Deze vorm van hulp is gericht op kinderen en jongeren onder de 18 jaar en valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar je ingeschreven staat als inwoner, zoals bepaald in de jeugdwet.

Ambulante jeugdhulp kan worden ingezet in de vorm van individuele begeleiding, hulp bij opvoeding, dagbesteding, dagbehandeling, logeeropvang of psychische behandeling.

Waar vindt de begeleiding plaats?

In veel gevallen vindt deze hulp plaats in je eigen thuisomgeving, maar soms kunnen er ook gesprekken op kantoor plaatsvinden, afhankelijk van de afspraken met de hulpverlener.

De hoeveelheid uren die aan ambulante jeugdhulp worden besteed, varieert per situatie en wordt uiteindelijk in overleg tussen de gemeente en de zorgverlener bepaald.

Enkele voorbeelden waarbij ambulante jeugdhulp kan ondersteunen zijn:

  • Opvoedproblemen
  • Interactieproblemen tussen gezinsleden
  • Specifieke kindproblematiek

Voor hulpvragen zoals omgaan met een licht verstandelijke beperking, AD(H)D, ADD, ODD, ASS (autisme), hoogbegaafdheid of hooggevoeligheid, veiligheid monitoren, psychiatrische problematiek, hechtingsproblematiek, rouw en verlies, eetproblematiek en ondersteuning bij thuisplaatsing kan ambulante jeugdhulp ook passende begeleiding bieden.

Heb je behoefte aan ambulante jeugdhulp? Neem dan contact op met het zorgloket van jouw gemeente. Ook kan je ervoor kiezen contact op te nemen met een zorgaanbieder, ook zij kunnen je goed informeren en verder helpe