Voor wie is Wmo bedoeld?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor alle mensen die het niet lukt om geheel op eigen kracht te functioneren, ook niet met hulp van familie, buren of vrienden.

De Wmo verplicht de gemeente in die gevallen om bij te springen en te zorgen voor ondersteuning. Hierdoor kun je zelfstandig blijven wonen en blijf je meedraaien in de maatschappij.

Iedereen kan een aanvraag doen voor ondersteuning via de Wmo door contact op te nemen met het zorgloket of door een zorgaanbieder in te schakelen.

Voorliggende voorzieningen

Een voorliggende voorziening is een term die wordt gebruikt binnen het sociaal domein en verwijst naar een bestaande voorziening of regeling die eerst moet worden ingezet voordat er aanspraak kan worden gemaakt op specifieke ondersteuning of voorzieningen vanuit de overheid, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

Maatwerk voorzieningen

Wmo-voorzieningen die per persoon op maat geleverd worden noemen we maatwerkvoorzieningen. Dit zijn de voorzieningen die je bij het Wmo-loket van je gemeente zelf moet aanvragen.

Wanneer een zorgaanbieder een contract heeft met de gemeente, kan je ervan uitgaan dat er goede zorg wordt geleverd. Zorgaanbieders moeten immers aan strenge eisen voldoen. Wanneer jouw zorg direct door de gemeente betaald wordt, leveren ze de zorg in natura. Zo’n zorgaanbieder wordt ook wel een ZIN-aanbieder genoemd.

Wie voert de Wmo uit?

Met ingang van 2015 is er een groot deel van de zorgtaken lokaal bij gemeenten komen te liggen. Eerder lagen deze taken bij de landelijke overheid. De Wmo werd deels al uitgevoerd door de gemeente, maar hier zijn dus veel taken bijgekomen. Het voordeel hiervan is dat gemeenten beter kunnen inspelen op hulpvragen of behoeften die hun inwoners hebben.

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij de Wmo precies uitvoeren. Hierdoor kan de uitvoering van Wmo-hulp tussen gemeenten iets verschillen. Wel moeten gemeenten zich houden aan de regels die zijn gesteld door de Rijksoverheid.

Eigen bijdrage

De meeste Wmo-voorzieningen zijn maatwerk. In dat geval betaal je een vast bedrag van €20,60 per maand. Dit bedrag wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Wil je weten welk tarief er precies in jouw situatie van toepassing is? Neem contact op met jouw gemeente voor meer informatie.

Let op!

De werkwijze kan per gemeente in Twente kan verschillen. Neem daarom altijd contact op met het zorgloket van jouw gemeente voor de juiste informatie. Aan de teksten op wmo-twente.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie, raadpleeg onze algemene voorwaarden.