Beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen met intensieve begeleiding en ondersteuning voor mensen met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid. Het wordt aangeboden via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en intensieve zorg en begeleiding nodig hebben om te kunnen functioneren in het dagelijks leven.

De ondersteuning bij beschermd wonen kan bestaan uit verschillende aspecten, zoals het bieden van structuur, het bevorderen van persoonlijke verzorging, het bieden van psychosociale begeleiding, het ondersteunen bij huishoudelijke taken, het regelen van financiƫle zaken en het bieden van dagbesteding.

Een hulpverleenster helpt een vrouw met de aanvraag voor beschermd wonen.

Let op!

De werkwijze kan per gemeente in Twente kan verschillen. Neem daarom altijd contact op met het zorgloket van jouw gemeente voor de juiste informatie. Aan de teksten op wmo-twente.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie, raadpleeg onze algemene voorwaarden.