Ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen

Het aanvragen van Wmo-ondersteuning gaat via het zorgloket van je gemeente. Dit kun je zelf telefonisch doen en vaak ook via een online formulier op de website van je gemeente. Bij het aanvragen worden je wat vragen gesteld om je situatie in kaart te brengen.

Nadat er melding is gedaan voor een aanvraag volgt er een (keukentafel) gesprek en gaat de gemeente samen met jou onderzoek doen naar jouw persoonlijke situatie, welke problemen er zijn, wat jij en je omgeving zelf nog kunnen doen en welke passende ondersteuning er nog verder nodig is.

Deze hulpverleenster helpt haar toekomstige cliënt met een Wmo-aanvraag.

Hulp bij de Wmo-aanvraag krijgen

Als je al weet welke zorg je nodig denkt te hebben, dan zou je ook direct met een mogelijke zorgaanbieder contact op kunnen nemen. Zij kunnen je dan helpen bij je Wmo-aanvraag vanuit hun eigen expertise.

Eigen bijdrage

De meeste Wmo-voorzieningen zijn maatwerk. In dat geval betaal je een vast bedrag van € 19,00 per maand. Dit bedrag wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Wil je weten welk tarief precies in jouw situatie van toepassing is, neem dan contact op met de gemeente.