Wmo-voorzieningen

Wanneer je onvoldoende zelfredzaam bent en je kunt niet meer goed meedoen in de maatschappij, dan kun je extra ondersteuning aanvragen. Dit doe je bij de gemeente waar je als inwoner geregistreerd staat.

Om alle inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, zijn er diverse voorzieningen in het leven geroepen. Dit is om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan onze maatschappij.

Voorliggende-voorzieningen

Een voorliggende voorziening is een term die wordt gebruikt binnen het sociaal domein en verwijst naar een bestaande voorziening of regeling die eerst moet worden ingezet voordat er aanspraak kan worden gemaakt op specifieke ondersteuning of voorzieningen vanuit de overheid, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

Maatwerk-voorzieningen

Maatwerkvoorzieningen zijn bedoeld voor mensen die meer ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven en dit niet van mensen uit hun eigen netwerk kunnen krijgen. Deze ondersteuning kan op meerdere manieren geleverd worden.

De meeste voorzieningen zijn op basis van individuele ondersteuning. Dit is praktische ondersteuning bij wonen en werken. Individuele begeleiding kan door iedereen worden aangevraagd. De gemeente gaat dan met je in gesprek om jouw zorgvraag in kaart te brengen en de begeleiding op jouw situatie aan te passen.

Een hulpverleenster geeft de opties van de maatwerkvoorzieningen aan.

Aanverwante-voorzieningen

Naast de algemene voorzieningen en de maatwerkvoorzieningen zijn er ook nog andere voorzieningen die niet niet direct onder de Wmo vallen, maar wel indirect met elkaar te maken hebben.

Ook de ”aanverwante” voorzieningen hebben wij op een rij gezet om alle inwoners van Twente zo goed mogelijk te ondersteunen wanneer zij een hulpvraag hebben.

Let op!

De werkwijze kan per gemeente in Twente kan verschillen. Neem daarom altijd contact op met het zorgloket van jouw gemeente voor de juiste informatie. Aan de teksten op wmo-twente.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie, raadpleeg onze algemene voorwaarden.