Mantelzorg

Mantelzorg is zorg en ondersteuning die wordt verleend door partners, kinderen, familieleden, vrienden en andere bekenden uit de persoonlijke kring.

De zorg wordt verleend aan mensen met een verstandelijke, (sociaal) psychische of fysieke beperking. Het is zorg en ondersteuning die op vrijwillige basis en zonder tegenprestatie wordt verleend binnen de familie of het sociale netwerk.

Mantelzorg betreft de ondersteuning die je in alle redelijkheid mag verwachten van ouders, partners, kinderen, familieleden of (andere) huisgenoten.

Wmo-ondersteuning voor mantelzorgers

Als de gevraagde mantelzorg te veel is en niet (langer) haalbaar voor de mantelzorger, kan bij de gemeente extra hulp worden aangevraagd vanuit de Wmo. Die ondersteuning kan verzorgd worden door thuiszorgmedewerkers of wijkverpleegkundigen. Zij nemen dan dus een deel van de taken van de mantelzorger uit handen.

Respijtzorg vanuit de Wmo

Als een mantelzorger af en toe even tijd voor zichzelf neemt, kan hij of zij de ondersteuning die verleend moet worden beter volhouden. Respijtzorg biedt daarom de mogelijkheid aan mantelzorgers om hun taken tijdelijk over te dragen.

Bij de inzet van respijtzorg wordt de mantelzorg tijdelijk overgenomen door professionals. Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen of thuisbegeleiding.

Respijtzorg door vrijwilligers

Als er niet voldoende aanleiding is tot respijtzorg vanuit de Wmo, zijn er gelukkig ook organisaties die deze ondersteuning bieden via vrijwillige hulpverleners.

Dit kan betekenen dat een vrijwilliger langskomt om activiteiten te ondernemen, binnenshuis of daarbuiten. Dit biedt in veel gevallen toch een prettige oplossing als er behoefte is aan verlichting van de zorgtaken.

Let op!

De werkwijze kan per gemeente in Twente kan verschillen. Neem daarom altijd contact op met het zorgloket van jouw gemeente voor de juiste informatie. Aan de teksten op wmo-twente.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie, raadpleeg onze algemene voorwaarden.