Maatwerk-voorzieningen

Een maatwerkvoorziening via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is een individuele en op maat gemaakte vorm van ondersteuning die wordt verstrekt aan mensen met een beperking, chronische ziekte of andere beperkingen die hen belemmeren in hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

Een maatwerkvoorziening kan op verschillende manieren worden ingezet. Dit afhankelijk van de individuele behoeften en omstandigheden van de persoon.

Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen kunnen zijn:

Let op!

De werkwijze kan per gemeente in Twente kan verschillen. Neem daarom altijd contact op met het zorgloket van jouw gemeente voor de juiste informatie. Aan de teksten op wmo-twente.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie, raadpleeg onze algemene voorwaarden.