Huishoudelijke hulp

Heb je ondersteuning of begeleiding thuis nodig? Huishoudelijke hulp kan onder andere schoonmaken, opruimen, koken en meer omvatten.

Kun je deze taken lichamelijk of geestelijk niet (meer) zelfstandig uitvoeren, dan kun je huishoudelijke hulp aanvragen bij het zorgloket van de gemeente. De gemeente beslist of je in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp (thuiszorg).

Hulp nodig bij het aanvragen van huishoudelijke hulp? Raadpleeg het overzicht van zorgaanbieders of neem contact op met het zorgloket van jouw gemeente.

Begeleidster helpt bij het plannen van het huishouden en waar nodig huishoudelijke hulp.

Regievoering

Het vragen van huishoudelijke hulp hoeft niet noodzakelijkerwijs een lichamelijke reden te hebben. Als je mentaal niet meer in staat bent om je huis schoon en opgeruimd te houden, kan dat grote invloed hebben op het persoonlijk welbevinden.

De organisatie van een huishouden wordt ook wel regievoering genoemd. Je kunt ondersteuning krijgen bij het plannen en organiseren van je huishouden, als je bijvoorbeeld niet weet welke taken in je huis moeten worden uitgevoerd en wanneer. Dit kan uiteenlopende oorzaken hebben, zoals autisme, trauma, depressie en/of een burn-out.

Een professional kan ondersteuning bieden bij het organiseren van de dagelijkse taken in huis. Het vergroten van de regie over je huishouden brengt structuur en maakt je meer zelfredzaam.

Hulp bij fysieke beperkingen

Huishoudelijke hulp is een passende oplossing voor mensen met een fysieke of een mentale beperking, bijvoorbeeld door ziekte. Ook maken ouderen veelal gebruik van thuiszorg, omdat zij het huishouden simpelweg niet meer zelf kunnen doen door een zwakkere gezondheid.

Als al duidelijk is welke thuiszorg nodig is om goed te kunnen blijven functioneren in het dagelijks leven, dan kun je dit aangeven in het gesprek bij het aanvragen van de indicatie huishoudelijke hulp via het zorgloket.

Vrouw in een rolstoel wordt geholpen door haar ondersteunder.

Voorliggende voorzieningen

In sommige gevallen kan een familielid of een bekende een rol spelen in de benodigde ondersteuning. De gemeente gaat ervan uit dat alle inwonende volwassenen hun steentje kunnen bijdragen.

Kan de huishoudelijke hulp die je nodig hebt niet worden verkregen vanuit het eigen sociale netwerk? Dan zal de gemeente uiteindelijk de benodigde ondersteuning toewijzen.

Let op!

De werkwijze kan per gemeente in Twente kan verschillen. Neem daarom altijd contact op met het zorgloket van jouw gemeente voor de juiste informatie. Aan de teksten op wmo-twente.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie, raadpleeg onze algemene voorwaarden.