Wat is Wmo?

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit is een wet voor het bieden van hulp en ondersteuning vanuit gemeenten voor alle burgers in Nederland. Deze wet is in 2015 in het leven geroepen om landelijke hulpvragen per gemeente te kunnen uitvoeren.

Het uitgangspunt van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Deze wet is voor iedereen bedoeld die ondersteuning nodig heeft.

Deze hulpverleenster helpt haar toekomstige cliënt met een Wmo-aanvraag.

Hulp bij de Wmo-aanvraag krijgen

Als je al weet welke zorg je nodig denkt te hebben, dan zou je ook direct met een mogelijke zorgaanbieder contact op kunnen nemen. Zij kunnen je dan helpen bij je Wmo-aanvraag vanuit hun eigen expertise.

Eigen bijdrage

De meeste Wmo-voorzieningen zijn maatwerk. In dat geval betaal je een vast bedrag van € 19,00 per maand. Dit bedrag wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Wil je weten welk tarief precies in jouw situatie van toepassing is, neem dan contact op met de gemeente.