Ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen

Het aanvragen van Wmo-ondersteuning gaat via het zorgloket van je gemeente. Dit kun je zelf telefonisch doen en vaak ook via een online formulier op de website van je gemeente. Bij het aanvragen worden je wat vragen gesteld om je situatie in kaart te brengen.

Nadat er melding is gedaan voor een aanvraag volgt er een (keukentafel) gesprek en gaat de gemeente samen met jou onderzoek doen naar jouw persoonlijke situatie, welke problemen er zijn, wat jij en je omgeving zelf nog kunnen doen en welke passende ondersteuning er nog verder nodig is.

Dit onderzoek moet de gemeente binnen 6 weken na je aanvraag doen. Bij de aanvraag en het onderzoek kun je hulp krijgen van een zorgaanbieder, een wijkcoach en kun je bij de gemeente vragen naar gratis cliëntondersteuning.

Na het gesprek wordt er een onderzoeksverslag gemaakt. Daarin staat ook een voorstel. In het voorstel staat welke voorzieningen de gemeente je kan aanbieden.

Wanneer je het eens bent met het voorstel, dan kun je deze ondertekenen en terugsturen. Dit is dan je definitieve aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo. De gemeente beslist dan binnen 2 weken welke voorzieningen worden toegekend.

Deze vrouw had plots een rolstoel nodig, gelukkig was dit snel geregeld met een Wmo-spoedaanvraag.

Een Wmo-spoedaanvraag doen

Bij een spoedaanvraag wordt het besluit over het toekennen van een hulpmiddel sneller genomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je een aandoening hebt waarbij je situatie snel verslechtert of als je door een ongeval plotseling hulp nodig hebt.

Als het niet lukt om een hulpmiddel snel te leveren, bijvoorbeeld omdat er maatwerk of een specifieke aanpassing door derden nodig is, dan kan er een tijdelijke oplossing worden geregeld. Het is belangrijk om bij de aanvraag duidelijk aan te geven dat het om een spoedprocedure gaat.

Deze man loopt tegen een probleem aan tijdens zijn aanvraag, gelukkig kan hij binnen 6 weken bezwaar maken.

Klachten en bezwaren

Ben je het niet eens met de beslissing die de gemeente heeft genomen? Dan kun je binnen 6 weken een bezwaar indienen bij diezelfde gemeente. Er zal dan een kwaliteitscoach kijken of het voorstel van de gemeente voldoet aan je hulpvraag.

Ben je het hier ook niet mee eens, dan kun je eventueel nog naar de rechter of de Nationale Ombudsman stappen, maar meestal is er tussentijds al een oplossing gevonden.

Deze hulpverleenster helpt haar toekomstige cliënt met een Wmo-aanvraag.

Hulp bij de Wmo-aanvraag krijgen

Voor het onderzoek kun je je gratis laten bijstaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner. Wie de cliëntondersteuning verzorgt, verschilt per gemeente. Het is daarom verstandig dit na te vragen bij de gemeente.

Als je al weet welke zorg je nodig denkt te hebben, dan zou je ook direct met een mogelijke zorgaanbieder contact op kunnen nemen. Zij kunnen je dan helpen bij je Wmo-aanvraag vanuit hun eigen expertise.

Rekenmachine

Eigen bijdrage

De meeste Wmo-voorzieningen zijn maatwerk. In dat geval betaal je een vast bedrag van € 19,00 per maand. Dit bedrag wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Wil je weten welk tarief precies in jouw situatie van toepassing is, neem dan contact op met de gemeente.