Wat is Wmo?

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit is een wet voor het bieden van hulp en ondersteuning vanuit gemeenten voor alle burgers in Nederland. Deze wet is in 2015 in het leven geroepen om landelijke hulpvragen per gemeente te kunnen uitvoeren.

Het uitgangspunt van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Deze wet is voor iedereen bedoeld die ondersteuning nodig heeft.

Voor wie is de Wmo?

De gemeente voert de Wmo uit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen inwoners. Op deze wijze heeft de gemeente meer grip op de zorgvragen en behoeftes van de inwoners.

De Wmo biedt een handreiking aan alle mensen die dat nodig hebben. Zo kun je bijvoorbeeld hulp of begeleiding in de thuissituatie aanvragen als je niet meer op eigen kracht zelfstandig kunt functioneren.

Zorg in natura of PGB?

In Twente zijn er meer dan 300 gecontracteerde zorgaanbieders met ieder hun eigen specialisme. Sommige aanbieders zijn ZIN-gecertificeerd. Dat betekent dat ze zorg in natura bieden en een contract hebben met de 14 Twentse gemeenten. In dat geval regelt de gemeente de administratie en betaling direct met de zorgaanbieder.

Als een zorgaanbieder geen contract heeft met de gemeente, dan valt dit automatisch onder het persoonsgebonden budget (PGB). Je regelt dan zelf je administratie.

Deze vrouw zit achter haar laptop en is bezig met een wmo-aanvraag.
De hulpverlener op deze foto helpt haar toekomstige cliënt met het aanvragen van een Wmo-indicatie.

Wmo-indicatie aanvragen

Heb je ondersteuning nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Neem dan contact op met jouw gemeente. De gemeente doet dan onderzoek doen naar jouw persoonlijke situatie en kan je verder helpen.

Het Wmo-zorgloket of het sociale wijkteam van je gemeente biedt informatie over de Wmo en helpt bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo.

Eigen bijdrage

De meest Wmo voorzieningen zijn maatwerk. In dat geval betaal je een vast bedrag van € 19,00 per maand. Dit bedrag wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Wil je weten welk tarief er voor jou van toepassing is? Neem dan contact op met de gemeente.