Wmo aanvragen

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit is een wet die gemeenten verplicht hulp en ondersteuning te bieden aan alle burgers in Nederland. Deze wet is in 2015 ingevoerd om lokale hulpvragen per gemeente te kunnen uitvoeren.

Het doel van de Wmo is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven. Iedereen die ondersteuning nodig heeft, kan bij de gemeente een Wmo-aanvraag indienen. Hierbij kun je denken aan hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, en aanpassingen in en om het huis.

De gemeente beoordeelt je aanvraag en kijkt samen met jou welke ondersteuning het beste bij je situatie past, en of er iemand uit je eigen netwerk is die je kan ondersteunen.

Deze hulpverleenster helpt haar toekomstige cliënt met een Wmo-aanvraag.

Hulp bij de Wmo-aanvraag krijgen

Als je al weet welke zorg je nodig denkt te hebben, dan zou je ook direct met een mogelijke zorgaanbieder contact op kunnen nemen. Zij kunnen je dan helpen bij je Wmo-aanvraag vanuit hun eigen expertise.

Eigen bijdrage

De meeste Wmo-voorzieningen zijn maatwerk. In dat geval betaal je een vast bedrag van € 20,60 per maand. Dit bedrag wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Wil je weten welk tarief precies in jouw situatie van toepassing is, neem dan contact op met de gemeente.

Let op!

De werkwijze kan per gemeente in Twente kan verschillen. Neem daarom altijd contact op met het zorgloket van jouw gemeente voor de juiste informatie. Aan de teksten op wmo-twente.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie, raadpleeg onze algemene voorwaarden.