Begeleid wonen Almelo

Begeleid wonen is een vorm van huisvesting voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn vanwege mentale, fysieke of emotionele uitdaging. De gemeente Almelo regelt begeleid wonen, ook wel beschermd wonen genoemd, vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Wijkteam Almelo

Inwoners van Almelo kunnen begeleid wonen aanvragen door contact op te nemen met het dichtstbijzijnde wijkteam. Elke wijk in de gemeente beschikt over zijn eigen wijkteam. Zij zijn het contactpunt met de gemeente en helpen inwoners van hun buurt met onder andere wmo-aanvragen. Wie zich meldt bij het wijkteam, kan een aanvraag indienen en een persoonlijk gesprek met de Wmo-consulent inplannen.

Het algemene telefoonnummer van de wijkteams Almelo is op werkdagen bereikbaar: (0546) 54 11 11.

Bekijk de website van de gemeente Almelo voor contactinformatie van alle wijkteams om zo uit te zoeken welk wijkteam het dichtstbij gelegen is: https://www.almelo.nl/wijkteams.

De Wmo-consulent zal op basis van het persoonlijk gesprek de aanvraag voor begeleid wonen beoordelen en bepalen of de inwoner in aanmerking komt hiervoor. Bij goedkeuring van de aanvraag wordt er gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld. Hierin worden de doelen, behoeften en benodigde begeleiding van de inwoner besproken.

Ondersteuningsplan

Dit ondersteuningsplan vormt de leidraad voor de zoektocht naar een geschikte zorgaanbieder. De gemeente Almelo regelt dit voor haar inwoners. Nadat er een aanbieder gevonden is, zal het begeleid wonen regelmatig geƫvalueerd worden. Indien nodig kunnen er aanpassingen gedaan worden. Zo zorgt de gemeente Almelo ervoor dat begeleid wonen blijft aansluiten bij de behoeften van de inwoner.

Door samen te werken met het Wmo-loket van de gemeente Almelo kun je de benodigde ondersteuning krijgen en een nieuwe fase in jouw leven beginnen met passende begeleiding en zorg. Wie in dit aanvraagproces extra ondersteuning op prijs stelt, kan terecht bij Almelo Sociaal voor cliƫntondersteuning. Een medewerker van Almelo Sociaal zal dan optreden als onafhankelijke partij tijdens de gehele aanvraagprocedure. Kijk op https://almelosociaal.nl/ voor de aanvraag van kosteloze cliƫntondersteuning.