Begeleid wonen Dinkelland

Begeleid wonen is bedoeld voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege fysieke, mentale of emotionele uitdagingen. Dit wordt ook wel beschermd wonen genoemd en wordt in de gemeente Dinkelland gecoördineerd door Stichting Schakel.

Schakel is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Dinkelland, SWTD en Wijkracht. Inwoners uit Agelo, Denekamp, Deurningen, Lattrop-Breklenkamp, Nutter, Ootmarsum, Oud Ootmarsum, Rossum, Saasveld, Tilligte en Weerselo kunnen aankloppen bij Schakel als ze aanspraak willen doen op begeleid wonen.

Zorg vanuit de Wmo

Op de website van de gemeente Dinkelland vind je informatie over ondersteuning en zorg: www.dinkelland.nl. Voor de uitvoering van wmo-aanvragen, waar ook beschermd wonen onder valt, verwijzen zij door naar Schakel Dinkelland. Inwoners van de gemeente kunnen op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij Schakel: Nicolaasplein 5,7591 MA Denekamp.


Telefonisch contact is ook mogelijk. Bel dan naar 0541-854401 en laat weten dat je meer zou willen weten over begeleid wonen. Ondertussen lees je alle informatie over Schakel op www.schakeldinkelland.nl.

Schakel Dinkelland helpt

Het team van Schakel Dinkelland zal de aanvraag behandelen en in gesprek gaan. Zo leren ze meer over de situatie en zien ze waar hulp noodzakelijk is. Een wmo-consulent zal uiteindelijk in kaart brengen welke vorm van hulp toegewezen wordt. De gemeente Dinkelland gaat vervolgens op zoek naar een geschikte, beschikbare zorgaanbieder voor begeleid wonen of beschermd wonen.

De stap naar begeleid wonen is voor mensen vaak ingrijpend en spannend. Schakel Dinkelland zal mensen daarom ondersteunen gedurende de aanvraag en op de hoogte houden van alle stappen die zijn gezet. De gemeente streeft ernaar om haar inwoners zo spoedig mogelijk te kunnen helpen met passende zorg en ondersteuning. Een belangrijk onderdeel hiervan is niet alleen het vinden van een plaats voor begeleid wonen, maar ook het monitoren van de voortgang. Er zal periodiek bekeken worden of de zorg nog steeds passend is, of er aanpassingen nodig zijn. Dit kan gebeuren als de situatie van de inwoner verandert, hij of zij meer of juist minder beperkingen ervaart. Daarom is beschermd wonen in Dinkelland altijd een vorm van maatwerk. Samen met Schakel Dinkelland heeft de gemeente oog voor elk van haar inwoners.