Begeleid wonen Enschede

In Enschede is er hulp beschikbaar voor mensen die behoefte hebben aan beschermd of begeleid wonen. Dit kan nodig zijn vanwege fysieke, emotionele of mentale uitdagingen. Voor deze inwoners is er extra ondersteuning beschikbaar, waardoor zij toch zo veel mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven.

Maatschappelijke ondersteuning

De gemeente Enschede heeft diverse hulpbronnen beschikbaar voor maatschappelijke ondersteuning. Inwoners kunnen met hun vragen en zorgen terecht bij een van de wijkteams. De wijkteams staan in nauw contact met de gemeente en fungeren als communicatiehulp tussen de gemeente en inwoners. De wijkteams zijn bovendien online bereikbaar: www.onlinehulpenschede.nl. De website bevat actuele informatie over begeleid wonen of beschermd wonen in Enschede. Door het contactformulier op de website in te vullen, wordt direct gezorgd voor online ondersteuning. Bellen met de wijkteams is ook mogelijk: 053 – 48 17 900. Daarnaast heeft elke wijk zijn eigen wekelijkse spreekuren: https://www.wijkteamsenschede.nl/contact/.

CIZ indicatie

Voor de aanvraag van beschermd wonen is een indicatie van het CIZ nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt of beschermd wonen noodzakelijk is, en zal dit communiceren met de gemeente Enschede. Voor de aanvraag bij het CIZ, bezoek de website: www.ciz.nl.

Een alternatief voor beschermd wonen is Cimot; deze maatschappelijke opvang opereert in Almelo en Enschede. Wie bij het CIZ niet in aanmerking komt voor beschermd wonen, kan terecht bij Cimot Enschede; https://www.cimot.nl/checklist-centrale-toegang-beschermd-wonen/.

Ongeacht welke organisatie de hulpvraag zal oppakken, zijn de wijkteams beschikbaar als aanspreekpunt tijdens dit proces. Zij begeleiden bewoners en houden ze op de hoogte over de voortgang van de aanvraag. Dit geeft inwoners de rust en ondersteuning waar zij behoefte aan hebben, waarna er gezamenlijk gezocht kan worden naar een passende oplossing.