Begeleid wonen Haaksbergen

In de gemeente Haaksbergen is er via Noaberpoort ondersteuning beschikbaar in de vorm van begeleid wonen of beschermd wonen.

Begeleid wonen is bedoeld voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege fysieke, mentale of emotionele uitdagingen. Beschermd wonen kan aan de orde zijn als er levenslang zorg nodig is. Om deze vormen van zorg aan te vragen, kunnen inwoners zich melden bij de gemeente Haaksbergen of bij Noaberpoort.

Noaberpoort Haaksbergen

Noaberpoort is het loket voor zorg en ondersteuning in Haaksbergen. Zij kunnen je helpen bij het aanvragen van begeleid wonen en andere Wmo-voorzieningen. Om Noaberpoort telefonisch te bereiken, bel naar (053) 573 45 67. Mailen kan ook: info@noaberpoort.nl. Wie liever persoonlijk contact heeft, is welkom bij het loket van Noaberpoort op het gemeentehuis aan de Blankenburgerstraat 28.

De gemeente zal aan de hand van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning beoordelen of begeleid of beschermd wonen noodzakelijk is. Voor de beoordeling zal een consulent van de gemeente op bezoek komen voor een gesprek. Er wordt goed gekeken waar er zorg nodig is, en hoe dit zo goed mogelijk ingevuld kan worden. Daarna zal de gemeente het proces in werking zetten en op zoek gaan naar een geschikte aanbieder voor begeleid wonen.

Unieke zorgbehoefte

Iedereen is uniek, en daarmee is ook de zorgbehoefte zelden identiek. De gemeente zal in samenwerking met Noaberpoort streven naar maatwerk in het leveren van zorg. Begeleid wonen kan een tijdelijke oplossing zijn, waarbij mensen later uitstromen naar een zelfstandige woonomgeving. Bij beschermd wonen is er vaak sprake van langdurige zorg. Ook hier kan de zorgbehoefte veranderen. Daarom zal er periodiek bekeken worden of het huidige aanbod nog steeds voldoet.

Wie behoefte heeft aan extra ondersteuning tijdens de aanvraag van begeleid of beschermd wonen, kan gebruik maken van cliƫntondersteuning. Dit is een onafhankelijke partij die, zonder bijkomende kosten, advies en informatie kan geven. Dit kan helpend zijn tijdens dit soms spannende proces. Voor meer informatie over cliƫntondersteuning van Noaberpoort, kijk op: https://www.noaberpoort.nl/Clientondersteuner.