Begeleid wonen Hellendoorn

Begeleid wonen in Hellendoorn is een vorm van maatwerk voor inwoners die meer ondersteuning nodig hebben vanwege fysieke, mentale of emotionele beperkingen. Met de juiste begeleiding kunnen zij toch zelfstandig leven. Deze begeleiding kan tijdelijk zijn, maar ook levenslang indien dit nodig is. Om de juiste vorm van begeleiding te kunnen bieden, hanteert de gemeente Hellendoorn een gestructureerd aanvraagproces.

Maak gebruik van cliëntondersteuning

Inwoners kunnen in contact komen via de publieksbalie door te bellen naar 0548-630000. Vraag hierbij naar informatie over beschermd of begeleid wonen en de baliemedewerker zal u doorverbinden naar de juiste afdeling. De medewerkers die gaan over zorg en welzijn zullen u vervolgens van A tot Z meenemen in de aanmeldprocedure. Zij staan ook klaar om alle vragen te beantwoorden. Wie liever overlegt met een onafhankelijke partij, kan gebruik maken van cliëntondersteuning. MEE Samen, Avedan, Stichting Evenmens en Ouderenadviseurs van de Welle zijn organisaties die kunnen helpen met cliëntondersteuning. Goed om te weten is dat een cliëntondersteuner helpt zonder bijkomende kosten te rekenen.

Bij het indienen van de hulpvraag hoort ook een gesprek met een gemeenteconsulent. Deze zal vaststellen waar hulp en ondersteuning nodig is, en hiermee een passend plan van aanpak maken. Inwoners mogen tijdens dit gesprek de cliëntondersteuner meenemen, maar ook een partner, vriend of familielid is welkom om bij dit gesprek aan te schuiven.

De gemeenteconsulent op bezoek

De gemeenteconsulent gebruikt deze informatie om te beoordelen of begeleid of beschermd wonen passend is. Indien dit zo is, zal de gemeente de zoektocht starten naar de hulpverleners die dit kunnen realiseren. De inwoner wordt tussendoor op de hoogte gehouden van de vorderingen. De gemeente Hellendoorn probeert deze zorg zo goed en snel mogelijk te verwezenlijken. In de tussentijd wordt er zo nodig ondersteuning geboden, en ook nadat de woonplek is gerealiseerd, zal de gemeente bereikbaar blijven voor vragen en advies. Bij veranderingen in de situatie kan de gemeente kijken of er ook in de zorg aanpassingen gemaakt moeten worden. Zo blijft de gemeente zich sterk maken voor maatwerk in de zorg voor haar inwoners.