Begeleid wonen Hof van Twente

In de gemeente Hof van Twente kan beschermd of begeleid wonen online aangevraagd worden. De gemeente regelt deze vorm van zorg voor haar inwoners als er vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking extra hulp nodig is.

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verzorgt de gemeente een contract met een zorgaanbieder die deze hulp kan bieden. Begeleid wonen kan tijdelijk van aard zijn, maar voor langdurige zorg is er ook beschermd wonen beschikbaar. Bij beide vormen van zorg is er altijd sprake van maatwerk.

Maatwerk in woonzorg

Om maatwerk te kunnen leveren, wordt er bij de aanvraag van begeleid wonen in Hof van Twente een gesprek gevoerd. Dit gesprek is om te inventariseren waar hulp nodig is, hoe dit geboden kan worden en in welke frequentie. Hierop voortbordurend volgt er een persoonlijk zorgplan, de leidraad waarmee gezocht wordt naar een passende zorgaanbieder.

Er zijn meerdere opties om een aanvraag te doen voor beschermd of begeleid wonen:

  • Dien de wmo-aanvraag online in via https://mijn.hofvantwente.nl/aanvragen/214/persoon/maatschappelijke-voorziening/
  • Kom langs bij het gemeentehuis in Goor en vraag naar de mogelijkheden voor begeleid/beschermd wonen: De Höfte 7, 7471 DK Goor.
  • Bel de gemeente Hof van Twente via het algemene telefoonnummer: 0547-858585.
  • Start een Whatsapp gesprek met de gemeente door te appen naar 06 57 813 491.

De gemeente als aanspreekpunt

De gemeente is het centrale aanspreekpunt tijdens de aanvraagprocedure voor beschermd of begeleid wonen. Dit kan een spannende periode zijn, waarbij medewerkers beschikbaar zijn voor extra ondersteuning. Er wordt naar gestreefd om de wmo-aanvraag binnen 6 weken te behandelen. De gemeente houdt inwoners continu op de hoogte van de vorderingen en zal in goed overleg beslissingen maken over het uit te voeren zorgplan. Ook na het toekennen van begeleid of beschermd wonen houdt de gemeente Hof van Twente een oogje in het zeil. Er zal periodiek bekeken worden of de aangeboden zorg nog steeds op maat is, of er aanpassingen noodzakelijk zijn.