Begeleid wonen Oldenzaal

Woon je in de gemeente Oldenzaal en heb je extra ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen wonen en leven? Dan is begeleid wonen mogelijk een optie. Zowel begeleid als beschermd wonen worden in Oldenzaal geregeld vanuit de WMO. Om hier gebruik van te maken, kunnen inwoners zich aanmelden via de gemeente.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning omvat alle vormen van zorg en ondersteuning vanuit de gemeente naar inwoners. Bij een lichamelijke of mentale beperking kan beschermd wonen of begeleid wonen een oplossing bieden om toch zo zelfstandig mogelijk te leven. Ook dit wordt georganiseerd vanuit de WMO. De aanvraag verloopt dan ook via de gemeente Oldenzaal.

Afspraak bij de gemeente

De gemeente Oldenzaal werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak maken kan online (https://www.oldenzaal.nl/afspraak-maken), telefonisch ( (0541) 58 81 11) of per e-mail: info@oldenzaal.nl. Na het maken van een afspraak kunt u persoonlijk geholpen worden bij het gemeentehuis aan de Ganzenmarkt 1, in het centrum van Oldenzaal. Tenslotte is het ook mogelijk om een Whatsapp gesprek te voeren met de gemeente. Stuur daarvoor een appje naar +31 6 22 86 03 83.

Beoordeling voor zorg

Nadat het eerste contact is gelegd, zal de gemeente Oldenzaal voorstellen om een gesprek met de consulent in te plannen. De consulent heeft alle kennis en vaardigheden om de thuissituatie te beoordelen en de juiste vorm van zorg hierbij te zoeken. Deze beoordeling kan tot 6 weken in beslag nemen, maar is een belangrijke stap in het hele proces. Met een correct zorgplan kan tenslotte ook de meest geschikte zorgaanbieder gevonden worden. Deze wordt aan de inwoner gekoppeld voor tijdelijke of langdurige zorg op maat. De gemeente houdt de inwoner(s) continu op de hoogte van de vorderingen in de aanvraag voor begeleid of beschermd wonen.