Begeleid wonen Rijssen-Holten

De gemeente Rijssen-Holten stelt ondersteuning beschikbaar voor mensen die baat hebben bij begeleid of beschermd wonen. Dit kan nodig zijn als er sprake is van een geestelijke, lichamelijke of emotionele beperking. Ondersteuning bij het wonen biedt hen de mogelijkheid om zelfstandig te leven.

Het Sociaal VraagPlein

In de gemeente Rijssen-Holten wordt beschermd en begeleid wonen verzorgd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Inwoners kunnen hier aanspraak op maken door zich te melden bij het Sociaal Vraagplein van de gemeente. Deze afdeling richt zich volledig op zorg en welzijn van de inwoners en helpt onder andere met aanvragen voor de WMO.

Het Sociaal Vraagplein is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. Bel hiervoor naar (0548) 85 48 36 en vraag om meer informatie over beschermd of begeleid wonen. Om een terugbelverzoek in te dienen kan het mailadres gebruikt worden: sociaalvraagplein@rijssen-holten.nl.

Zelf zorg aanvragen

Zelf de aanvraag voor zorg vanuit de gemeente indienen is ook een mogelijkheid. De gemeente Rijssen-Holten heeft dit zo toegankelijk mogelijk gemaakt. Zo kunnen inwoners met hun DigiD de aanvraag online indienen: https://loket.rijssen-holten.nl/aanvraag?schema=aanmeldingmeervoudigeondersteuningsvraag. Een medewerker van de gemeente Rijssen-Holten zal de aanvraag behandelen en een afspraak maken voor een inventariserend gesprek. Dit gesprek is onderdeel van het onderzoek waarin wordt gekeken welke vorm van zorg nodig is. De informatie die wordt verzameld vormt de basis voor een zorgplan op maat. De gemeente kan besluiten dat begeleid of beschermd wonen aan de orde is, waarna zij op zoek gaan naar een zorgaanbieder. Zodoende hoeft men niet zelf een woonplek te vinden, de gemeente neemt deze zorg uit handen. Gedurende de wachttijd houdt de gemeente de betrokkenen zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang.

Het doel van de WMO is om iedere inwoner van Rijssen-Holten een geschikte, veilige woonomgeving te kunnen bieden waar desgewenst zorg op maat plaats kan vinden.