Begeleid wonen Tubbergen

Ben je woonachtig in de gemeente Tubbergen en op zoek naar de mogelijkheid voor begeleid wonen? Of heb je behoefte aan beschermd wonen? Dan kun je altijd terecht bij Schakel Tubbergen.

Schakel is verantwoordelijk voor de onderwerpen jeugd, jeugdzorg en wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) in de gemeente Tubbergen. Zowel begeleid wonen als beschermd wonen vallen onder de WMO. Daarom is de eerste stap om een aanvraag in te dienen via Schakel Tubbergen.

Schakel Tubbergen

Om contact te leggen met Schakel kan men van 9.00 tot 12.00 uur bellen naar 0546-628701, of mailen naar info@schakeltubbergen.nl. Wie liever persoonlijk overleg pleegt is ook welkom bij Schakel aan het Raadhuisplein 1 te Tubbergen.

Met het indienen van de aanvraag voor begeleid/beschermd wonen, wordt er een afspraak ingepland voor een gesprek met een consulent. Deze zal in kaart brengen waar hulp nodig is en hoe de gemeente dit kan invullen. Er zal worden beoordeeld of begeleid of beschermd wonen inderdaad de beste optie is. Indien ja, zal de gemeente Tubbergen aan de slag gaan met een persoonlijk zorgplan. Hierin staat tot in detail beschreven waar zorg nodig is, welke beperkingen er zijn en waar extra ondersteuning gewenst is. Er kunnen doelen worden gesteld in het zorgplan, of een schema gemaakt worden voor langdurige zorg.

Passende zorg

Zodra helder is welke zorg er precies nodig is, gaat de gemeente een zorgaanbieder zoeken die dit kan leveren. Daarmee wordt het begeleid wonen opgestart en periodiek geëvalueerd. Tussendoor kan zo worden bekeken of de zorg nog steeds passend is, of er aanpassingen nodig zijn in het zorgplan. Zo blijft het zorgplan dynamisch en beweegt het mee met de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Door samen te werken met het Wmo-loket van de gemeente Almelo kun je de benodigde ondersteuning krijgen en een nieuwe fase in jouw leven beginnen met passende begeleiding en zorg.

Wie in dit aanvraagproces extra ondersteuning op prijs stelt, kan terecht bij Almelo Sociaal voor cliëntondersteuning. Een medewerker van Almelo Sociaal zal dan optreden als onafhankelijke partij tijdens de gehele aanvraagprocedure. Kijk op https://almelosociaal.nl/ voor de aanvraag van kosteloze cliëntondersteuning.