Begeleid wonen Wierden

Zelfstandig wonen, maar toch met net dat beetje extra begeleiding en toezicht. Begeleid wonen en beschermd wonen maken dit mogelijk in de gemeente Wierden. Wie hier gebruik van wil maken, kan een aanvraag indienen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Begeleid en beschermd wonen kan worden ingezet bij lichamelijke, emotionele of geestelijke problematiek. Het kan tijdelijk zijn, maar ook langdurig.

Zorgloket Wierden

De eerste stap naar begeleid wonen is contact met het zorgloket in Wierden. Het loket is telefonisch bereikbaar via 0546 – 58 09 90 of per mail naar zorgloket@wierden.nl. Tenslotte kunnen inwoners online een melding doen bij het zorgloket: https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wierden.nl%2Fform%2Fmelding-zorgvraag-sociaal-domein%2Fuw-gegevens-0%3Fpk_campaign%3DRedirects%26pk_kwd%3Dmeldingzorgvraag&data=05%7C01%7C%7C8fac9eeaceb54de96a9108da6301b26d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637931156195132549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d6g%2BX6BXeVVL5ka4x29SikpBXTrthbRHIYvjSNsDfEc%3D&reserved=0.

Het zorgloket zal de Wmo-aanvraag in beweging zetten en u op de hoogte houden van de vorderingen. Mogelijk wil de gemeente nog aanvullende informatie voor ze beoordelen welke zorg van toepassing is. Tijdens een gesprek met een consulent van de gemeente wordt besproken welke ondersteuning gewenst is.

Samenwerking met centrumgemeente Almelo.

De gemeente Wierden werkt nauw samen met de centrumgemeente Almelo als het gaat om begeleid en beschermd wonen. Door deze samenwerking kunnen zij inwoners zo goed mogelijk ondersteunen en voorzien van de juiste zorg. De gemeente Almelo neemt dan ook het proces op zich en gaat op zoek naar passende zorg, als ze vaststellen dat beschermd wonen of begeleid wonen op zijn plaats is.

Op deze manier maakt de gemeente Wierden zich sterk voor het welzijn van inwoners. Met een passende woonvorm is niet alleen de gezondheid en veiligheid gewaarborgd, maar streeft men ook naar een verbetering in het welzijn.