Clientondersteuning

Als je langdurige zorg regelt voor jezelf of voor een naaste, kunnen er vragen ontstaan. In dit geval kan een cliëntondersteuner je van dienst zijn. Deze professional is bekend met het zorgaanbod bij jou in de buurt en biedt waardevol advies en informatie om je te ondersteunen.

Wat kan een cliëntondersteuner precies voor je betekenen? De cliëntondersteuner biedt informatie, advies en begeleiding om je op weg te helpen. Met kennis van het lokale zorgaanbod kan hij/zij passend advies geven voor jouw situatie, zodat jij goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen over jouw zorg.

De ondersteuning kan ook praktisch zijn, zoals hulp bij aanvragen, organiseren van zorg en het maken van weloverwogen keuzes.

Clientondersteuners in Twente:

Kosten voor Clientondersteuning

Gratis en onafhankelijke ondersteuning Cliëntondersteuning is kosteloos en vereist geen eigen bijdrage. Het is een recht voor iedereen, vastgelegd in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een cliëntondersteuner werkt altijd onafhankelijk en staat volledig in dienst van jouw belangen.

Hoe kun je een cliëntondersteuning toegewezen krijgen? Indien je nog geen Wlz-indicatie hebt, kun je voor cliëntondersteuning terecht bij jouw gemeente. Hier kan een cliëntondersteuner jou helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en actief deel te nemen aan de samenleving.

Voor mensen met een Wlz-indicatie is de cliëntondersteuning te verkrijgen bij het zorgkantoor in jouw regio.

Het zorgkantoor biedt ook hulp en advies indien je vragen hebt over de keuze voor een zorgvorm of zorgverlener, of als je al zorg ontvangt en vragen heeft over gemaakte afspraken, kan het zorgkantoor u antwoorden en advies geven.

Ze kunnen zelf ondersteuning bieden of afspraken hebben met organisaties voor cliëntondersteuning, die jij of je naaste bijstaan bij alle vragen omtrent langdurige zorg.