Crisisplaatsing

Door een acute situatie binnen een gezin, kan er gekozen worden voor crisisplaatsing. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een hoogoplopend conflict is. Hierdoor kunnen de gemoederen hoog oplopen en is er dringend hulp nodig. In dit geval wordt er direct een hulpverlener ingeschakeld om de situatie te bekijken en te beoordelen.

Vervolgens wordt er gekeken wat er nodig is om dit op te lossen. Een oplossing kan zijn dat één van de ouders tijdelijk ergens anders gaat wonen. Lukt dit niet, dan zal de hulpverlener gaan onderzoeken wat de noodzaak is om een crisisplaatsing te gaan inzetten.

Van de crisisplaatsing kan maximaal 4 weken gebruik worden gemaakt. Na deze 4 weken zal de hulpverlener de thuissituatie opnieuw gaan beoordelen en kijken wat er op dat moment nodig is.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Waar wordt naar gekeken?

  • Loopt het kind of andere gezinsleden gevaar?
  • Kunnen de ouders ervoor zorgen dat andere gezinsleden veilig zijn?
  • Kunnen familieleden of andere mensen buiten het gezin ondersteunen bij het oplossen van het probleem
  • Kan er direct gestart worden met hulpverlening of een andere vorm van zorg

(!) Wil je graag meer advies over een crisisplaatsing vanwege een dreigende situatie? Neem dan direct contact op met het zorgloket van jouw gemeente, Veilig Thuis Twente of schakel tijdig een zorgaanbieder in.