Dagbesteding Hellendoorn

Dagbesteding is een cruciaal onderdeel van het zorg- en welzijnsaanbod van de gemeente Hellendoorn. Het richt zich op mensen van elke mogelijke leeftijd, beperking en achtergrond. De gemeente Hellendoorn heeft een gestructureerd proces voor het aanvragen van dagbesteding, dit loopt via de Wmo. Inwoners van Hellendoorn kunnen bij de gemeente terecht voor de aanvraag van dagbesteding.

Cliëntondersteuning

Geïnteresseerden kunnen het best contact opnemen met de gemeente Hellendoorn, waarna ze worden doorverwezen naar de juiste medewerkers. Ook kan men gebruik maken van cliëntondersteuning, deze organisaties helpen mensen bij de aanvraag van dagbesteding. Er zijn meerdere opties om contact op te nemen met de gemeente Hellendoorn over dagbesteding:

Persoonlijk plan

Nadat de aanvraag voor dagbesteding is gedaan bij de gemeente Hellendoorn, zal er een gesprek volgen. De cliënt heeft de mogelijkheid om een persoonlijk plan in te leveren. In een persoonlijk plan wordt verteld waar degene hulp bij kan gebruiken. In welke vorm er ondersteuning wordt geboden, wordt bepaald door de gemeente Hellendoorn.

Na een gesprek en het bekijken van het persoonlijk plan, wordt er gezocht naar een passende dagbesteding of andere vorm van ondersteuning. Tijdens het gehele proces zal de gemeente de cliënt op de hoogte houden en voorzien van noodzakelijke zorg en ondersteuning.

Schilderen als dagbesteding.