Dagbesteding Wierden

De gemeente Wierden heeft een efficiënt proces voor de aanvraag van dagbesteding, voor inwoners die behoefte hebben aan extra sociale interactie, ondersteuning en een zinvolle daginvulling. Om een passende dagbesteding te vinden, maakt de gemeente Wierden gebruik van een aanvraagprocedure via de wet maatschappelijke ondersteuning.

In gesprek met de consulent

Na aanvraag voor dagbesteding vanuit de WMO, zal een consulent in gesprek gaan met de cliënt. Er wordt besproken wat de wensen, mogelijkheden en beperkingen zijn. Vervolgens begint voor de gemeente de zoektocht naar een passende dagbesteding. Maar allereers moet men zelf een aanvraag indienen bij de gemeente. Dit kan op de volgende manieren:

Gemeentelijk onderzoek

Nadat het meldformulier is ingediend, zal de gemeente onderzoek doen naar de situatie en een passende vorm van ondersteuning. Na 6 weken komt hier bericht over, waarna er dagbesteding aangevraagd kan worden. De gemeente zal begeleiding bieden in het correct invullen van de aanvraag. Na 2 weken wordt er een beslissing genomen over de mogelijkheid tot dagbesteding. Bij een positief bericht gaat de gemeente op zoek naar een passende, fijne dagbesteding voor de inwoner.

Schilderen als dagbesteding.