Huishoudelijke hulp Almelo

Binnen de WMO is huishoudelijke hulp een van de vormen van ondersteuning die wordt aangeboden. Met huishoudelijke hulp worden mensen geholpen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken.

Een hulpverlener kan helpen met schoonmaken, wassen, strijken en boodschappen doen. Mensen op leeftijd of met een lichamelijke beperking kunnen baat hebben bij huishoudelijke hulp. In de gemeente Almelo kunnen zij dit aanvragen bij de gemeente.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Zorg op indicatie

Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp via de WMO, moet je een indicatie aanvragen bij de gemeente waarin je woont.

De gemeente beoordeelt de situatie en bepaalt of je recht hebt op huishoudelijke hulp. Ook wordt gekeken hoe veel uren huishoudelijke hulp passend is. Om antwoord te krijgen op al deze vragen gaat de gemeente in gesprek met de inwoner.

De gemeente Almelo zal een keuze maken uit verschillende vormen van huishoudelijke hulp die vanuit de WMO geregeld kunnen worden.

Er kan een vast aantal uren worden aangeboden waarbij de gemeente een zorgaanbieder zal toewijzen. Het is ook mogelijk dat de gemeente Almelo een PGB (persoonsgebonden budget) toekent.

Met dit bedrag kun jij zelf op zoek naar huishoudelijke hulp. Dit kan van een organisatie zijn, maar je kan ook een particulier betalen voor zijn of haar werk in het huishouden.

Dit maakt het mogelijk om een familielid of bekende te vragen voor het huishouden, waarna diegene betaald krijgt voor deze werkzaamheden. Dit is tevens een verlichting op de schouders van mantelzorgers die dit werk anders vrijwillig hadden moeten doen.

De wijkteams

Voordat dit proces van start gaat, is het belangrijk om een wmo-aanvraag in te dienen. Meld je hiervoor bij een van de wijkteams van de gemeente Almelo: bel naar (0546) 54 11 11 of kijk op https://www.almelo.nl/wijkteams voor contactinformatie van alle wijkteams in de gemeente.