Huishoudelijke hulp Borne

Wie al op leeftijd is of vanwege een beperking moeite heeft met het huishouden, kan hiervoor in de gemeente Borne hulp krijgen.

Huishoudelijke hulp neemt voor een deel deze taken op zich, zodat mensen toch zelfstandig kunnen blijven wonen. De hulp kan bijvoorbeeld boodschappen doen, wassen, strijken en schoonmaken.

Huishoudelijke hulp is een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, inwoners kunnen zich bij de gemeente Borne melden als ze aanspraak willen maken op deze ondersteuning.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Online meldformulier

De gemeente Borne maakt het mogelijk om online aan te melden voor de WMO. Met het meldformulier geef je aan dat je hulp nodig hebt vanuit de WMO.

De gemeente zal vervolgens in gesprek gaan om te bespreken welke hulp nodig is. Het formulier (https://www.borne.nl/file/meldingsformulier-wmopdf) kan gemaild worden naar wmo-jeugd@borne.nl.

Een intakegesprek is onmisbaar om de juiste zorg te kunnen leveren. Een consulent van de gemeente Borne zal een afspraak maken voor een gesprek.

Je mag tijdens dit gesprek een familielid, partner of vriend meenemen, maar ook een onafhankelijke cliƫntondersteuner is welkom.

Tijdens dit gesprek kun je aangeven welke problemen er spelen en waar je in het dagelijks leven moeite mee hebt. In de daaropvolgende weken zal de gemeente de mogelijkheden onderzoeken en indien nodig huishoudelijke hulp vanuit de WMO goedkeuren.

Persoonsgebonden budget

Binnen de WMO is huishoudelijke hulp een van de vormen van ondersteuning die wordt aangeboden. Een professionele organisatie van de huishoudelijke taken uitvoeren, maar je mag ook een particulier aanstellen om dit voor jou te doen.

Dan spreken we over een PGB (persoonsgebonden budget), als cliƫnt bepaal je dan zelf wie jij betaalt om de huishoudelijke hulp uit te voeren. Als je niemand in je omgeving hebt die dit wil of kan doen, of je besteed deze zoektocht liever uit, dan kan de gemeente Borne dit uitvoeren.

Zij zullen een gecontracteerde zorgaanbieder vragen om de huishoudelijke hulp uit te voeren op jouw adres. Welke vorm van huishoudelijke hulp je ontvangt vanuit de WMO, is een besluit dat de gemeente Borne zal nemen.