Huishoudelijke hulp Dinkelland

Ouder worden kan ook betekenen dat je extra hulp nodig hebt in het huishouden. De gemeente Dinkelland biedt huishoudelijke hulp voor inwoners die hier behoefte aan hebben.

De doelgroep voor deze ondersteuning zijn niet alleen ouderen, maar ook mensen met een beperking of (chronische) ziekte. De gemeente Dinkelland biedt huishoudelijke hulp aan vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Schakel Dinkelland

De WMO is bedoeld om inwoners extra hulp te bieden om zelfstandig te kunnen leven. Behalve dagbesteding en thuiszorg is ook huishoudelijke hulp een optie binnen de WMO. Deze zorg regelt de boodschappen, de was, het schoonmaken thuis en andere huishoudelijke taken indien de persoon dit zelf niet meer (volledig) kan.

Om huishoudelijke hulp via de gemeente Dinkelland aan te vragen, moet er een wmo-aanvraag verzonden worden. Schakel Dinkelland is de organisatie die inwoners helpt met het insturen van deze aanvraag:

Tel: 0541-854401 (tussen 9.00 en 12.00 uur)
E-mail: info@schakeldinkelland.nl

Bij het gemeentehuis van Dinkelland is de balie van Schakel Dinkelland te vinden. Bezoekers zijn daar van 9.00 tot 12.00 welkom om direct geholpen te worden met de WMO aanvraag.

Zorg inkopen

Als antwoord op de aanvraag zal de gemeente een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens deze afspraak kan besproken worden waar je hulp nodig hebt en hoe je dit graag ingevuld ziet. De gemeente kan vragen om meer informatie, om zo tot een goed besluit te komen. Binnen afzienbare tijd zal de gemeente beslissen of er huishoudelijke hulp vanuit de WMO wordt toegekend.

Deze hulp kan door een gecontracteerde zorgaanbieder van de gemeente Dinkelland uitgevoerd worden, maar men kan ook kiezen voor een PGB. Een persoonsgebonden budget stelt jou in staat om zelf je zorg in te kopen. Zo kun je een particulier betalen voor huishoudelijk door middel van de PGB. De gemeente zal samen met jou bekijken wat de meest wenselijke oplossing is.