Huishoudelijke hulp Enschede

Huishoudelijke hulp in Enschede is een voorziening die de gemeente kan regelen voor haar inwoners. Ouderen en mensen met een beperking of ziekte kunnen soms moeite hebben met het uitvoeren van huishoudelijke taken.

Huishoudelijke hulp zorgt er dan voor dat de was draait, de ramen gelapt worden, de boodschappen in huis worden gehaald en meer. Het is daarmee een waardevolle voorziening voor inwoners van Enschede.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De gemeente Enschede geeft een indicatie voor huishoudelijke hulp vanuit de WMO. Onder de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vallen alle zorg- en welzijnsvoorzieningen die de gemeente haar inwoners kan bieden. Men kan een aanvraag insturen, waarna de gemeente zal beoordelen of zorg vanuit de WMO gewenst is, en welke zorg dan het meest geschikt is.

Elke Enschedese wijk is voorzien van een wijkwijzer. Dit team is het aanspreekpunt tussen bewoners en de gemeente, zij helpen onder andere met de WMO-aanvragen.

Na een telefoongesprek kan er ook een aanvraag ingediend worden of word je uitgenodigd om bij een van de wijkwijzers langs te komen voor assistentie bij het invullen van de aanvraag.

Gecontracteerde zorg

Hierna volgt een afspraak met de gemeente voor een gesprek. Tijdens dit gesprek mag je een vriend, familielid of partner meenemen. De consulent van de gemeente Enschede zal vragen stellen over je situatie en de hulpvraag.

Er wordt daarna beoordeeld of huishoudelijke hulp vanuit de WMO in Enschede passend is bij jouw leefsituatie. Als dit antwoord positief is, kan de gemeente twee dingen doen. Zij kunnen een gecontracteerde zorgaanbieder toewijzen om huishoudelijke hulp bij jou te verzorgen, of je een persoonsgebonden budget toewijzen.

Met dit budget kun je zelf op zoek naar een organisatie of particulier die de huishoudelijke hulp zal uitvoeren. De hoogte van het budget is afhankelijk van het aantal uur aan huishoudelijke hulp dat je ontvangt. Ook dit wordt door de gemeente besloten en vastgelegd.