Huishoudelijke hulp Haaksbergen

Als huishoudelijke taken te zwaar worden om zelf uit te voeren, kunnen mensen in Haaksbergen aanspraak maken op huishoudelijke hulp. De gemeente Haaksbergen heeft tal van voorzieningen om het welzijn en zelfstandig wonen van inwoners te ondersteunen. Huishoudelijke hulp is daar één van: iemand komt een aantal uur per week bij je thuis om bijvoorbeeld te wassen, strijken, schoonmaken en boodschappen in huis te halen.

Deze hulp organiseert de gemeente Haaksbergen vanuit de landelijk geldende Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO beschrijft dat elke gemeente deze voorzieningen voor haar inwoners kan aanbieden, om zo ouderen en mensen met een beperking van goede zorg te voorzien.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Hulp in de huishouding

Wie vanwege een beperking of ouderdom het huishouden niet meer volledig voor zijn of haar rekening kan nemen, kan zich bij de gemeente Haaksbergen melden.

Daar wordt een WMO-aanvraag ingediend, waarna een consulent zal beoordelen of huishoudelijke hulp een passende oplossing is. Deze beoordeling is belangrijk en wordt daarom pas gedaan nadat er een gesprek is gevoerd samen met de inwoner en eventueel een cliëntondersteuner.

Inwoners van Haaksbergen kunnen vertrouwen op Noaberpoort, de welzijnsorganisatie voor deze regio, waar ook de gemeente deel van uitmaakt.

Noaberpoort is te vinden in het gemeentehuis van Haaksbergen aan de Blankenburgerstraat 28, en is op werkdagen geopend van 8.30 -11.30 uur. Bellen met Noaberpoort kan ook; (053) 573 45 67, net als mailen. Stuur je mail dan naar info@noaberpoort.nl.

Cliëntondersteuning door Noaberpoort

Behalve de WMO-aanvraag kan Noaberpoort ook helpen met onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze kosteloze dienst staat inwoners bij tijdens de aanvraagprocedure en kan helpen en meer informatie geven. Dit geeft extra duidelijkheid en stelt mensen gerust terwijl ze wachten op de beslissing van de gemeente.

De gemeente zal binnen enkele weken een besluit nemen en mogelijk een indicatie geven voor huishoudelijke hulp. Deze beslissing volgt schriftelijk per brief, en zal ook de vervolgstappen uitleggen.

De gemeente zal mogelijk zelf op zoek gaan naar een aanbieder van huishoudelijke hulp, of een persoonsgebonden budget toewijzen waarmee je huishoudelijke hulp kunt vinden en betalen.