Huishoudelijke hulp Hellendoorn

Huishoudelijke hulp is een van de vele voorzieningen die de gemeente Hellendoorn biedt aan inwoners die dit niet zelf kunnen uitvoeren. Dit kan zijn vanwege een ziekte, een beperking of ouderdom.

Een ander zal dan voor hen de boodschappen, het wasgoed en schoonmaken van het huis op zich nemen. Dit is een van de manieren waarop de gemeente Hellendoorn haar inwoners helpt haar inwoners zelfstandig te laten leven en wonen.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

WMO-aanvraag

Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp via de gemeente Hellendoorn, moet er een indicatie aangevraagd worden voor de WMO. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning omschrijft dat de gemeente zorg- en welzijnsvoorzieningen voor haar inwoners kan aanbieden, waaronder ook huishoudelijke hulp.

Een WMO-consulent zal na de aanvraag een afspraak maken voor het intakegesprek. Daar wordt de situatie beoordeeld en zal de gemeente bepalen of je recht hebt op huishoudelijke hulp, en in welke mate.

Een WMO-aanvraag kan in gang worden gezet door te bellen naar de balie van het gemeentehuis: 0548-630000 of een mail te sturen naar gemeente@hellendoorn.nl.

Zelf hulp kiezen

De gemeente kiest daarna welke vorm van huishoudelijke hulp past bij jouw situatie. Dit kan gaan om een vast aantal uren huishoudelijke hulp per week, maar een persoonsgebonden budget waar je zelf huishoudelijke hulp mee kunt inkopen is ook mogelijk. De gemeente beschikt over meerdere gecontracteerde zorgorganisaties die zij kunnen vragen voor huishoudelijke hulp.

Heb je echter iemand in jouw omgeving die dit zou kunnen en willen doen, is dit ook bespreekbaar met het toegewezen PGB. Zo doet de gemeente Hellendoorn haar best om zorg en ondersteuning op maat te kunnen realiseren voor inwoners die dit nodig hebben. Voor meer informatie over huishoudelijke hulp in de gemeente Hellendoorn, kijk op: https://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/product/zorg-welzijn-ondersteuning_hulp-bij-wonen-en-huishouden.