Huishoudelijke hulp Hengelo

Binnen de WMO zorgt de gemeente Hengelo voor voorzieningen en ondersteuning van haar inwoners. WMO betekent Wet Maatschappelijke Ondersteuning, deze wordt ingevuld door de gemeente waarin je woont.

Huishoudelijke hulp is een voorbeeld van een dienst die onder de WMO valt in Hengelo. Voor ouderen of mensen die vanwege een beperking zelf het huishouden niet kunnen bijbenen, is er huishoudelijke hulp. De hulp draagt bij aan jouw zelfredzaamheid door te helpen met wassen, strijken, schoonmaken en de boodschappen.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Bezoek het zorgloket

Niet iedereen komt in aanmerking voor huishoudelijke hulp in Hengelo. Daarvoor moet een WMO-aanvraag ingediend worden, waarna een consulent zal beoordelen of huishoudelijke hulp op zijn plaats is. De consulent luistert naar jouw verhaal en je hulpvraag, op basis van deze informatie zal de gemeente na een aantal weken een beslissing maken.

Het zorgloket van de gemeente Hengelo helpt mensen met de aanvraag voor huishoudelijke hulp. Bezoek het Publieksplein van de gemeente Hengelo, waar het zorgloket zich ook bevindt. Deze is geopend van maandag tot en met donderdag, van 8.30 ‘s ochtends tot 16.30 in de middag. Op vrijdag is het zorgloket open van 8.30 tot 12.00 uur.

PGB voor huishoudelijke hulp

Meer informatie over de aanvraag krijg je tijdens een gesprek met de gemeente consulent. Deze zal informatie inwinnen over de huidige situatie en daarmee bepalen of huishoudelijke hulp kan worden toegekend.

De gemeente Hengelo heeft contracten met meerdere zorgaanbieders die huishoudelijke hulp leveren. Een tweede optie is een persoonsgebonden budget (PGB), waarmee je zelf huishoudelijke hulp kunt inkopen. Het zorgloket van Hengelo kan tevens meer vertellen over het PGB en hoe dit precies werkt.

Neem contact op met het Zorgloket van de gemeente Hengelo voor de aanvraag huishoudelijke hulp:
Telefoon: 074-2459131
E-mail: zorgloket@hengelo.nl
Publieksplein Hengelo: Burg. van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo