Huishoudelijke hulp Losser

Door ouderdom of een beperking kan het moeilijk worden om het huishouden zelf te regelen. De gemeente Losser heeft daarvoor passende hulp: zij bieden vanuit de WMO huishoudelijke hulp. De gemeente bepaalt wie recht heeft op huishoudelijke hulp en werkt samen met zorgaanbieders uit de regio om dit aan te bieden.

De gemeente helpt

Wie moeite heeft met het uitvoeren van de huishoudelijke taken en woonachtig is in Losser, kan het toegangsteam WIJZ (werk, inkomen, jeugd en zorg) benaderen voor hulp.

Zij beantwoorden alle vragen over ondersteuning bij zorg en welzijn en kunnen helpen met het indienen van de wmo-aanvraag. Deze aanvraag is nodig om goedkeuring te krijgen voor huishoudelijke hulp vanuit de WMO in Losser.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Je kunt bellen met het toegangsteam (053 – 537 74 00), ze een mail sturen (wijz@losser.nl) of het contactformulier op de website van de gemeente Losser gebruiken: https://www.losser.nl/Contact/Contact_en_openingstijden/Contactformulier.

De Sociale Kaart van de gemeente Losser bevat alle informatie over voorzieningen in de gemeente, inclusief aanbieders van huishoudelijke hulp: https://www.hallolosser.nl/socialekaart.

Als je in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp, zal de gemeente dit bekostigen. Daarvoor volgt wel eerst een beoordeling na de WMO-aanvraag. Tijdens een gesprek zal de gemeente beoordelen of je baat heeft bij huishoudelijke hulp. Ook bekijken ze welke hulp er precies nodig is en luisteren ze naar je hulpvraag. Enige tijd na dit gesprek zal de gemeente met een besluit komen, waarvan ze je per brief op de hoogte stellen. In de brief staat het besluit van de WMO-consulent en de gemeente, maar ook de vervolgstappen.

Zorg in natura

Bij een akkoord kan de gemeente een van haar gecontracteerde zorgaanbieders vragen om de huishoudelijke hulp bij je uit te voeren, dit noemen ze zorg in natura. Maar je kunt dit ook zelf regelen. Met een persoonsgebonden budget staat het je vrij om zelf een zorgorganisatie of particulier in te kopen voor de huishoudelijke taken. Dit kan ook een familielid, vriend of bekende zijn. De gemeente zal vooraf goed bekijken welke vorm van huishoudelijke hulp jij het meeste baat bij hebt, en hiervoor een indicatie geven.