Huishoudelijke hulp Tubbergen

De gemeente Tubbergen vertrouwt voor een groot deel op “noaberschap” als het gaat om inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben. De eerste vraag is of je iemand binnen je netwerk kan vinden die het huishouden (gedeeltelijk) kan uitvoeren. Kunnen buren of familieleden hier niet mee helpen?

Dan is het advies om een zorgorganisatie in te huren voor de huishoudelijke taken. Waar dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege de bijbehorende kosten, helpt Schakel Tubbergen en de gemeente Tubbergen.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Schakel Tubbergen is een betrouwbaar en waardevol samenwerkingsverband tussen de gemeente Tubbergen en de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland. Consulenten en sociaal werkers informeren inwoners over de mogelijkheden bij voorzieningen vanuit de WMO, waaronder ook hulp in het huishouden. Bel Schakel Tubbergen op 0546-628701 van 9.00 tot 12.00 op werkdagen, of kom langs bij de balie aan het Raadhuisplein 1. Tenslotte kun je Schakel mailen via info@schakeltubbergen.nl.

Schakel Tubbergen helpt

Voor huishoudelijke hulp via de WMO wordt er een indicatie aangevraagd bij de gemeente Tubbergen. De medewerkers van Schakel helpen met deze aanvraag en kunnen ook ondersteuning bieden tijdens het gesprek dat hierop volgt. De gemeente zal in dit gesprek de situatie inschatten en bepalen of er vanuit de WMO hulp geboden kan worden. Belangrijke informatie voor de gemeente is welke taken je zelf kan uitvoeren, waar je hulp bij nodig hebt en hoe intensief die hulp moet zijn. Daarmee wordt besloten of huishoudelijke hulp kan worden toegekend en in welke mate.

Regionale organisaties

Huishoudelijke hulp vanuit de WMO heeft binnen de gemeente Tubbergen twee mogelijkheden. De gemeente kan zelf huishoudelijke hulp inkopen bij een van de organisaties in de regio, je betaalt zelf dan alleen een maandelijkse eigen bijdrage. Bij dit bedrag is er rekening mee gehouden de kosten laag te houden voor de cliënt.

Ook is het mogelijk dat de gemeente werkt met een PGB of persoonsgebonden budget. Jij mag met dit bedrag zelf een particulier of organisatie kiezen om huishoudelijke hulp in te kopen. Het budget is dan ook gebaseerd op de mate van zorg die je nodig hebt, zoals vastgesteld in het oriënterende gesprek.