Huishoudelijke hulp Twenterand

Als het huishouden te zwaar wordt, zijn er in de gemeente Twenterand verschillende mogelijkheden. De gemeente kan huishoudelijke hulp verzorgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar er zijn ook alternatieven. Het ondersteuningsaanbod in de gemeente Twenterand is erg uitgebreid. Hier vind je het actuele aanbod: https://www.twenterand.nl/vrij-toegankelijk-ondersteuningsaanbod.

Wanneer krijg je hulp?

Het WMO-loket van de gemeente Twenterand helpt inwoners met voorzieningen vanuit de gemeente. Huishoudelijke hulp is een van de meest gebruikte voorzieningen uit de WMO en wordt toegezegd onder bepaalde voorwaarden:

  • Je kunt, al dan niet tijdelijk, het huishouden niet of niet volledig zelf doen
  • Je hebt geen inwonende die deze taken kan overnemen
  • Hulp vanuit de omgeving is gevraagd, maar niet toereikend. Denk hierbij aan familie of buren.
  • Je hebt niet de financiën om zelf huishoudelijke zorg in te kopen.

Om te beoordelen dat je in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp uit de WMO van de gemeente, moet er een aanvraag ingediend worden.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Zorgorganisaties

Bij toezegging van de gemeente Twenterand voor huishoudelijke hulp, kan er een aangesloten zorgorganisatie gevraagd worden.

Zij zullen de dagelijkse taken op zich nemen en voor jou wassen, schoonmaken of de boodschappen in huis halen, afhankelijk van je zorgvraag. De gemeente kan je ook de vrijheid geven om zelf huishoudelijke hulp in te schakelen.

In dat geval krijg je een PGB (persoonsgebonden budget) waar je deze hulp mee kan betalen. Daarnaast geldt er voor voorziening uit de WMO altijd een laag bedrag aan eigen bijdrage die maandelijks geïnd wordt.