Huishoudelijke hulp Wierden

Inwoners van Wierden kunnen hulp vanuit de gemeente krijgen als ze moeite hebben met het uitvoeren van huishoudelijke taken. Door ziekte, een beperking of ouderdom kan het huishouden een te zware taak zijn.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning vraagt de gemeenten om voorzieningen voor hun inwoners beschikbaar te maken. Om in Wierden huishoudelijke hulp te ontvangen, is het zorgloket van de gemeente een eerste aanspreekpunt.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Vraag het zorgloket

Het zorgloket heeft telefoonnummer 0546 – 58 09 90 en is per mail bereikbaar via zorgloket@wierden.nl. Ook zonder hulp van het zorgloket kun je een WMO-aanvraag doen bij de gemeente. Gebruik daarvoor dit online formulier:

Huishoudelijke hulp is bedoeld om de taken in het huishouden die je zelf niet kunt uitvoeren, over te nemen. Dit kan gaan om het wassen van kleding en beddengoed, schoonmaken van het huis of de boodschappen.

Om een goed beeld te krijgen van de precieze zorgvraag, zal de gemeente na ontvangst van de aanvraag eerst in gesprek gaan met je. Hier kun je toelichten waar je moeite mee hebt en waar hulp noodzakelijk is. Er zal ook gevraagd worden naar andere mogelijkheden, zoals familieleden of buren die één of meerdere taken kunnen uitvoeren.

Als dit geen optie is, kan de gemeente Wierden een indicatie geven voor huishoudelijke hulp. Dit kan op twee manieren: zorg in natura of een PGB.

Zorg in natura of een PGB

Zorg in natura is huishoudelijke hulp door een zorgorganisatie met een contract bij de gemeente Wierden. Zij zullen zelf een organisatie aanwijzen om bij jou aan de slag te gaan. Een PGB geeft meer vrijheid. Hierbij beslis jij aan wie je het budget voor huishoudelijke hulp wilt uitgeven. Je kunt zelf een zorgorganisatie kiezen, maar ook een particulier persoon hiervoor vragen.

Er kunnen tot 6 weken verstrijken voordat de gemeente de WMO-aanvraag heeft beoordeeld. In de tussentijd vind je hier alle informatie over huishoudelijke hulp en andere voorzieningen in de gemeente Wierden: https://www.wierden.nl/hulp-bij-het-huishouden-wmo.