Individuele begeleiding Almelo

Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning voor mensen met een beperking, psychische problemen of speciale behoeften. De begeleider helpt hen zelfstandig te functioneren en persoonlijke doelen te bereiken. In de gemeente Almelo kan men aanspraak doen op individuele begeleiding vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Neem hiervoor contact op met één van de wijkteams in de gemeente Almelo. Zij voorzien bewoners van informatie over individuele begeleiding en ondersteunen bij de wmo-aanvraag.

De gemeente Almelo zal beoordelen of u in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Met een indicatie voor begeleiding van de gemeente kun je vervolgens contact opnemen met een zorgaanbieder. De zorgaanbieder zal voor een afgesproken aantal uur per week of per maand individuele begeleiding bieden.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Hulp bij dagelijkse taken

Individuele begeleiding is maatwerk, daarom kan het veel vormen aannemen. De begeleider kan helpen met dagelijks terugkerende taken zoals boodschappen doen, maar helpt ook met het behalen van de gestelde doelen.

Door samen te oefenen kan de zelfredzaamheid vergroten, leert men overzicht te krijgen in de administratie of juist beter grip te krijgen op taken op de werkvloer. De ambulant begeleider komt bij de cliënt aan huis, wat deze vorm van begeleiding waardevol maakt in het persoonlijke leven. Ingewikkelde vraagstukken komen aan bod, maar ook met kleine tips en adviezen wordt het welzijn van de cliënt verbeterd.

Op deze manier kan individuele begeleiding veel betekenen voor Almeloërs die hier baat bij hebben. Om dit aanvraagproces in werking te stellen, neem contact op met het wijkteam: https://www.almelo.nl/wijkteams.