Individuele begeleiding Borne

Individuele begeleiding kan ondersteuning bieden aan mensen met psychische problemen, een beperking of speciale behoeften. Het doel is om de zelfredzaamheid te vergroten door op verschillende vlakken extra te begeleiden. Deze vorm van begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de persoon, zoals thuis, op school of op het werk.

De gemeente helpt

In de gemeente Borne kan de aanvraagprocedure voor deze individuele begeleiding er als volgt uitzien:

  • Neem contact op met het Sociaal Hus (https://www.borne.nl/sociaal-hus), de afdeling zorg & welzijn van de gemeente Borne. Vraag naar individuele begeleiding, ook wel ambulante begeleiding genoemd, een medewerker kan helpen met het indienen van de aanvraag.
  • De gemeente Borne zal een gesprek inplannen na dit eerste contact. De situatie en ondersteuningsbehoefte zal grondig bekeken worden.

Intakegesprek: Na het eerste contact zal er een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt jouw situatie en ondersteuningsbehoefte geëvalueerd. Het kan zijn dat er aanvullende informatie of documentatie nodig is, zoals medische rapporten.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Zorgplan

Zorgplan: Na het intakegesprek wordt er een zorgconsulent toegewezen om te helpen met het opstellen van een passend zorgplan.

In het zorgplan komt te staan welke vorm van ondersteuning nodig is, en in welke frequentie. Dit zorgplan kan later aangepast worden als de situatie verandert en er andere ondersteuning nodig is. De gemeente Borne zal het zorgplan goedkeuren, waarna er een ambulant begeleider in de arm genomen kan worden via een zorgaanbieder in Twente.