Individuele begeleiding Dinkelland

Ambulante begeleiding wordt ook wel individuele begeleiding genoemd. Het is een vorm van ondersteuning die in iemands eigen omgeving gegeven kan worden. Als er sprake is van een beperking of psychische problemen kan individuele begeleiding de juiste ondersteuning bieden. De ambulant begeleider helpt op de vlakken waar moeilijkheden ontstaan, maar helpt ook met de ontwikkeling en zelfredzaamheid. Zo kunnen er persoonlijke doelen gesteld en gehaald worden en is er ruimte voor groei.

Hulp bij wmo-aanvraag

Het aanvragen van individuele begeleiding in de gemeente Dinkelland verloopt via Schakel, het centrum voor welzijn, inkomen, jeugd en zorg in de gemeente. Kijk op www.schakeldinkelland.nl voor contactinformatie van de organisatie.

Het team van Schakel helpt inwoners met het indienen van een wmo-aanvraag, waar individuele begeleiding onder valt. De gemeente zal deze aanvraag beantwoorden met het inplannen van een intakegesprek.

Met dit gesprek wordt goed gekeken naar de situatie en de ondersteuningsvraag. De vraag die beantwoordt zal worden is of een ambulant begeleider inderdaad de juiste ondersteuning kan bieden. Zo ja, dan gaat een zorgconsulente samen met de cliƫnt werken aan een zorgplan. In het zorgplan wordt gedetailleerd uitgelegd wat de hulpvraag is, en hoe deze beantwoordt kan worden. De gemeente zal hierna goedkeuring moeten geven op het zorgplan voordat er een begeleider gezocht kan worden.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Lage eigen bijdrage

Individuele begeleiding is dus afhankelijk van een indicatie vanuit de gemeente. Dit betekent wel dat de gemeente zich zal buigen over het vinden van een geschikte begeleider / zorgaanbieder.

Ook de kosten worden grotendeels door de gemeente gedekt, mogelijk is er een lage eigen bijdrage die men maandelijks zelf betaalt.

In ruil daarvoor is er individuele begeleiding beschikbaar op de afgesproken tijden, om ondersteuning op maat te leveren.

Ambulante begeleiding of individuele begeleiding kan tijdelijk van aard zijn.