Individuele begeleiding Enschede

In Enschede kun je individuele begeleiding, ook wel bekend als ambulante begeleiding, aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze vorm van ondersteuning is er voor mensen met psychische problemen, speciale behoeften of een beperking. Dankzij deze hulp kunnen zij zelfstandig functioneren en persoonlijke doelen bereiken. De gemeente Enschede heeft een specifieke aanvraagprocedure voor ambulante begeleiding, waarbij de eerste stap is om contact te zoeken met de wijkwijzer.

Hulp in je eigen stadsdeel

De wijkwijzers in Enschede zijn verdeeld over alle stadsdelen. De medewerkers staan in contact met inwoners en de gemeente, waardoor ze goed kunnen helpen met aanvragen richting de gemeente. Individuele begeleiding valt in Enschede onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met een wmo-aanvraag wordt de gemeente gevraagd te bekijken of individuele begeleiding gewenst is. Zo ja, dan kan dit worden toegewezen en grotendeels worden bekostigd door de gemeente.

Een gemeenteconsulent zal een intakegesprek afnemen om de zorgvraag helder te krijgen. Er wordt gevraagd naar de huidige situatie, de moeilijkheden en waar hulp nodig is. Ook medische rapporten worden tijdens de intake besproken. Daaropvolgend zal de gemeente bepalen of ze een indicatie geeft voor individuele begeleiding of ambulante begeleiding.

Een zorgconsulent van de gemeente Enschede zal vervolgens helpen met het opstellen van een zorgplan. Er wordt samen nagedacht over de soort zorg die nodig is. Als de gemeente het zorgplan juist en correct vindt, zullen ze hier goedkeuring op geven. Dit plan vormt dan de leidraad bij het vinden van ambulante begeleiding. Een zorgplan is echter een dynamisch document. Als de zorgbehoefte of de situatie verandert, kan het zorgplan ook gewijzigd worden.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Bezoek de wijkwijzer

De wijkwijzers hebben ieder hun eigen bezoekadres, maar zijn ook telefonisch bereikbaar via een algemeen nummer. Bel naar  053 – 481 79 00 en vertel dat het een aanvraag voor ambulante begeleiding (individuele begeleiding) betreft.