Individuele begeleiding Hellendoorn

Individuele begeleiding is een vorm van ondersteuning voor mensen met een beperking of meer of mindere mate. Het is bedoeld om hen te helpen zelfstandig te functioneren en doelen te bereiken.

Dit wordt ook wel ambulante begeleiding genoemd, de begeleider komt bij de persoon thuis of op het werk om ondersteuning te geven. Individuele begeleiding kan inhouden dat er wordt geholpen met budgetteren, leren om huishoudelijke taken uit te voeren of een planning met dagelijkse taken op te stellen.

De begeleider is ook een vraagbaak voor gebeurtenissen in het dagelijks leven, zoals moeilijkheden in sociaal contact, omgang met collega’s en vrienden of het verwerken van onverwachte situaties.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Om aanspraak te kunnen maken op ambulante begeleiding (individuele begeleiding) kunnen inwoners van Hellendoorn zich melden bij de gemeente. Daar zal vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning worden bepaald of er sprake is van een indicatie voor individuele begeleiding. Hiervoor wordt een gesprek gevoerd met de inwoner, en kunnen er medische rapporten opgevraagd worden. Pas als de situatie goed duidelijk is voor alle partijen doet de gemeente een uitspraak over het wel of niet toekennen van hulp. Mogelijk ziet de gemeente ook andere vormen van hulp die effectiever zijn voor de inwoner.

Zelf inspraak

De inwoner heeft altijd zelf inspraak in de hulp die hij of zij zal ontvangen. Samen met een zorgconsulent werken zij aan een zorgplan, met daarin nauwkeurig beschreven welke hulp er gevraagd wordt. Als de gemeente een akkoord geeft op dit document, zullen zij vervolgens een zorgaanbieder zoeken die de inwoner kan begeleiden.

Deze begeleiding kan tijdelijk van aard zijn, of langduriger. Hoe dan ook, wordt het zorgplan regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast naar de huidige zorgvraag.