Individuele begeleiding Hof van Twente

In de gemeente Hof van Twente kun je individuele begeleiding aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze gemeente verzorgt deze ondersteuning voor alle aangesloten kernen: Goor, Delden, Diepenheim, Bentelo, Hengevelde en Markelo. Individuele begeleiding is bedoeld voor mensen met speciale behoeften vanwege een beperking of psychische problemen.

Individuele of ambulante begeleiding?

Individuele begeleiding wordt ook wel aangeduid als ambulante begeleiding, en vindt plaats in de thuissituatie van de persoon. Daardoor kan er heel gericht ondersteuning gegeven worden waar dit nodig is, de begeleider en cliënt werken nauw samen. Net als andere vormen van ondersteuning valt individuele begeleiding onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Dit betekent dat men dit moet aanvragen bij de gemeente, waarna de gemeente dit in gang zet. Ook de kosten voor deze begeleiding zijn voor een groot deel voor de gemeente. De inwoner zelf betaalt meestal maandelijks een laag bedrag als eigen bijdrage.

Het plan van aanpak voor de ambulante begeleiding wordt door een ambulant begeleider opgesteld.

Begeleiding op maat

Om individuele begeleiding of ambulante begeleiding te krijgen, moet er een wmo-aanvraag ingediend worden. Dit kan in de gemeente Hof van Twente online via deze link: https://mijn.hofvantwente.nl/aanvragen/214/persoon/maatschappelijke-voorziening.

Het formulier is op de website van de gemeente Hof van Twente (www.hofvantwente.nl) ook in een printvriendelijke versie te vinden. Deze kan schriftelijk ingevuld worden om daarna naar het gemeentehuis te versturen. Tenslotte kan men bellen met het gemeentehuis voor hulp bij de wmo-aanvraag: 0547 – 858585.

Zorg is maatwerk

Maatwerk is belangrijk om gerichte ondersteuning te kunnen leveren. Daarom volgt er na de aanvraag eerst een oriënterend gesprek, waarin wordt verteld wat de hulpvraag is.

De consulent van de gemeente zal helpen met het opstellen van een zorgplan om te bepalen welke vorm van zorg passend is. Als de gemeente het zorgplan heeft goedgekeurd, gaan zij op zoek naar een organisatie die de individuele begeleiding wil uitvoeren.

Deze begeleider gaat te werk volgens de doelstellingen die zijn opgesteld in het zorgplan. Zo wordt elke inwoner van Hof van Twente begeleid naar een zelfstandig leven.